DIEETPRAKTIJK KRIS BAECKELANDT

VOOR EEN GEZOND EN EVENWICHTIG DIEET- OF VOEDINGSADVIES

Honorarium

 

 

1e consultatie = 60,00

2e consultatie = 30,00

Opvolgconsultatie = 20,00

 

 

 

Opmerkingen:

Bij 2 personen: 1e consult 100, 2e consult 50 en opvolg 30

 

Zorgtraject: chronische nierinsufficintie en diabetes type II (ref 794010): 21,00 per consultatie.

Voortraject diabetes (ref 771131): 21,00 per consultatie

Op voorschrift van de huisarts verzorgt de ditist raadplegingen ditetiek voor patinten met een zorgtraject chronische nierinsufficintie en diabetes type II of voortraject diabetes.

Deze raadplegingen bedragen 21,00 per consultatie en worden terugbetaald door de ziekteverzekering. Als patint betaalt u enkel het remgeld.

Meer info? Raadpleeg de website www.zorgtraject.be

 

 

Terugbetaling

De meeste mutualiteiten betalen een deel terug. Bij aanvang van de eerste consultatie worden de terugbetalingen uitgelegd of neem contact op met je mutualiteit (zie verwante links).

 

Bij zorgtraject geldt een andere regeling. Enkel bij erkende ditisten en na een doktersvoorschrift ontvangt de rechthebbende met voorkeurregeling een verzekeringstegemoetkoming. Rechthebbenden zonder voorkeurregeling ontvangen iets minder.

 

Tekstvak: