DIEETPRAKTIJK KRIS BAECKELANDT

VOOR EEN GEZOND EN EVENWICHTIG DIEET- OF VOEDINGSADVIES

Privacy

De diėtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Beroepsgeheim en contact tracing: Op aandringen van de Federatie Vrije Beroepen werd nu ook aandacht besteed aan de vrije beroepsbeoefenaars die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim. KB nr. 44 bepaalt dat het contactonderzoek een afwijking vormt op het beroepsgeheim conform art. 458 Sw. Dit betekent dat vrije beroepsbeoefenaars die besmet zijn met Covid-19 nu kunnen meewerken aan het contactonderzoek, zonder vrees voor enige sanctie. Zij kunnen aan de contacttracers meedelen wie zij de voorbije dagen hebben gezien, ook wanneer deze contacten plaatsvonden i.h.k.v. hun professionele activiteiten, zonder dat zij hiermee hun beroepsgeheim schenden. De meegedeelde informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.