DIEETPRAKTIJK KRIS BAECKELANDT

VOOR EEN GEZOND EN EVENWICHTIG DIEET- OF VOEDINGSADVIES

Honorarium

 

 

                1e consultatie =             € 60,00

                2e consultatie =             € 40,00

                Opvolgconsultatie =      € 20,00

 

 

 

Opmerkingen:

· Bij 2 personen: 1e consult €100, 2e consult €60 en opvolg €30

· Bij kinderen: speciaal tarief volgens riziv (zie riziv.fgov.be)

· Zorgtraject (diabetes en chronische nierinsufficiëntie): speciaal tarief volgens zorgtraject (zie zorgtraject.be)

· Betaling: cash of payconiq

 

 

Terugbetaling

De meeste mutualiteiten betalen een deel terug. Bij aanvang van de eerste consultatie worden de terugbetalingen uitgelegd of neem contact op met je mutualiteit (zie verwante links).

 

Bij zorgtraject geldt een andere regeling. Enkel bij erkende diëtisten en na een doktersvoorschrift ontvangt de rechthebbende met voorkeurregeling een verzekeringstegemoetkoming. Rechthebbenden zonder voorkeurregeling ontvangen iets minder.

 

Tekstvak: